خبرها

اخبار

خبرها

 اجتماعی » نشان جدید دانشگاه تربیت مدرس معرفی شد 

نشان جدید دانشگاه تربیت مدرس معرفی شد

اجتماعی

  اسفندیار وکلای #1583;گستری اظهار تهران رحیم استان کرد:

با آغاز سال تحصیلی نشانه جدید دانشگاه بـر گرفتـه از سـه شـاخصه اصلـی نشـان سـرو، فرم سـردر ورودی و نــام نوشــته دانشــگاه تربیــت مــدرس و تلفیقی از رنگ های سبز و طلایی معرفی شد.

5;نگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری اس

به گزارش مهر، به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشانه جدید دانشگاه سرو سه بار تکرار شده که یـادآور سـه عنصر اصلـی خـرد، دانـش و راسـتی در شعار دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت.

;کم دادگاه گفت: در رابطه با اینکه آیا جوانفکر نیز به ح

سـرو در فرهنـگ ایرانی- اسـلامی سمبلی قدرتمنـد از رویـش، راستی، آزادگـی و جاودانگـی اسـت.

#1606;ونی ۲۰ روزه برای اعتراض به حکم دادگاه تمام نشده اس

همچنین در نشانه جدید دانشگاه تلفیقی از دو رنگ سبز و طلایی استفاده شده است. رنـگ سـبز نشان دهنده زندگـی، رویـش، زایـش، نـوآوری و خالقیـت اسـت که در فرهنـگ ایرانـی و اسـامی نیز از قداسـت و حرمـت خاصـی برخـوردار است.

رنگ طلایی که بـه عنـوان رنـگ دوم در نشانه دانشگاه بـه کار رفتـه در فرهنــگ ایرانــی نــور، خورشـید، گرما و حقیقـت را یادآوری می کند. ایـن رنـگ در نـگاره هـای ایرانـی بـه فراوانـی اسـتفاده شده و از آنجاکه جلـوه فلـزی رنـگ طلایـی ارزش آن را افزایـش داده اسـت جلـوه ای گرانبهـا دارد.

نشانه جدید در نشست دوازدهم شهریورماه شورای دانشگاه به تصویب رسید.

Let"s block ads! (Why?)

کردند.1581;میدمحمدی گف 1583;ادگاه درباره ثبت اربعین حسینی


مرجع خبر: تابناک - اجتماعی
شد دانشگاه دانشگاه جدید , دانشگاه مدرس تربیت شد , جدید نشان دانشگاه مدرس , تربیت مدرس معرفی نشان , جدید معرفی شد نشان , دانشگاه مدرس معرفی مدرس , شد مدرس تربیت دانشگاه
- هوای تهران در آستانه آلودگی
- توصیه مفید برای کاهش خطر دیابت نوع 2
- تمام سرویس ادارات مجهز به فیلتر دوده می‌شود
- پاسخ سوال ایرانیان درباره «اینترنت» دست کیست؟!
- محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد
- جزئیات آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
- بیکاری جوانان چه آسیب‌های روانی ایجاد می‌کند؟
- فرزندان؛ اولین قربانیان چندهمسری
- معرفی تاکسی‌های غیرفعال در روزهای بارندگی به 1888
- 10 میلیون ایرانی با معضل اعتیاد درگیرند
Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای khashm.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khashm.ir